• 20.11 - 30.11 Zozbieravanie zdrojov
 • 05.01 - 12.01 Popis kognitívnych robotov, porovnanie s robotom NICO
 • 12.01 - 28.01 Skúmanie neurálnych modelov, ktoré sa dajú využiť na uchopovanie
 • 28.01 - 05.02 Dopísanie východiskovej kapitoly práce
 • 05.02 - 15.02 Štúdium interakcií medzi robotom a človekom
 • 16.02 - 26.02 Neurálne modely v kognitívnej robotike: porozumenie a pomenovávanie akcií
 • 01.04 - 05.04 Štúdium senzorickej rukavice
 • 05.04 - 21.04 Písanie práce
 • 14.05 - 15.05 Práca s dátovou rukavicou na fakulte
 • 15.05 - 29.05 Tvorenie grafov, obrázkov, študovanie zdrojov k práci
 • 29.05 - 30.05 Implementácia knižnice počítačového videnia Mediapipe, OpenCV
 • 30.04 - 03.06 Záverečné úpravy práce
 • 05.06 - 9.06 Príprava na cvičnú obhajobu práce