Meno:
Jakub Mišovský
Kontakt:
misovsky3@uniba.sk
Školiteľ
RNDr. Kristína Malinovská, PhD.

Anotácia

Humanoidný robot NICO, vyvinutý v Európe pre výskum v kognitívnej robotike, svojím vzhľadom a dispozíciami pripomína malé dieťa (podobne ako iCub). Problém učenia sa uchopovania predmetov a porozumenia pozorovanému pohybu pomocou neurónových sietí vyžaduje nahraté dát pre trénovanie. Prototyp nástroja pre ovládanie robota a získavanie týchto dát vznikol na KAI v rámci študentských projektov. Pre ďalšiu prácu je potrebné ho dobre zdokumentovať a navrhnúť protokol zbierania dát.

Cieľ

V rámci prehľadovej práce preštudujte literatúru o robotovi NICO a experimentoch s ním. Naštudujte vybrané články na tému uchopovania a porozumenia akciám z pohľadu kognitívnej robotiky. Preskúmajte a zdokumentujte možnosti prototypu dátovej rukavice a nakoniec navrhnite protokol na zbieranie dát pre ďalší výskum.