• 1.10 - 30.11 Vytvorenie zoznamu zdrojov (východiskové odborné práce – manuály, učebnice a iné dokumenty)
  • 1.12 - 15.12 Výskum s robotom NICO v kognitívnej robotike so zameraním na scenáre typu interakcie človeka a robota.
  • 16.12 - 31.12 Naprogramovanie dema simulovaného robota NICO
  • 01.01 - 15.01 Napísanie východiskovej kapitoly práce – rozsah 10 strán.
  • 16.01 - 28.02 Preštudovanie kognitívnej robotiky. Spísanie prehľadu čo je to kognitívna robotika
  • 01.03 - 31.03 Prehľad minimálne piatich článkov kde sa robot NICO použil, popísanie experimentov a prvkov AI
  • 01.04 - 30.04 Nájdenie funkčného kódu , skúsiť to rozbehať a nejako adaptovať – zmeniť pohyb aký robot vykonáva
  • 01.05 - 19.05 Záverečné úpravy